Välkommen till Hamra Besparingsskog

Öppettider

Kontoret är öppet måndag till fredag kl 08,00- 10,00

Höststämman hålles på Hamra Vildmarkscenter

lördagen den 30 november kl 15:00


Jordägarstämman den 25 maj 2018 beslutade att gå ut med informationen  att elnätet och elhandeln är ute till försäljning. 

 

 

 Ny fördelningsstation

Nu är den nya fördelningsstationen på plats i Hamra. Syftet med fördelningsstationen är att vi kan sektionera elnätet vid elavbrott vilket innebär snabbare felsökning och kortare avbrottstider.

 

  Renovering av kraftverk

Renoveringen av kraftverket vid Hamrasjön är nu klar. Generator och växellåda är åter på plats.

 

 

Hamra kyrka


Äntligen har vår kyrka fått en skylt vid väg 310


Kyrkan byggdes under åren 1870-71 och invigdes 1872.

 

 

 

Besparingsskogen

Besparingsskogen / 2015-11-09

Samarbete med Elektra Nät AB

Från 1 januari 2016 utökas vårt samarbete med Elektra Nät AB.

Arkivet...