Välkommen till Hamra Besparingsskog


Information till dig som är kund på Hamra Besparingsskogs elnät.

 

På Jordägarstämman i maj 2018 fick Allmänningsstyrelsen i uppdrag av stämman att sälja elnätet. Styrelsen har sedan dess arbetat med uppdraget. I november 2019 kom vi fram till ett slutligt avtal med Ellevio AB. Ellevio kommer från och med 2019-12-20 att tillträda som ny ägare till Hamras elnät.

Ellevio är ett av Sveriges största elnätsföretag och levererar el till mer än 960 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder till Hälsingland i norr och från Smögen i väster till Stockholm i öster. Ellevio, som har sitt säte i Stockholm, ägs av Tredje AP-fonden, Folksam, Första AP-fonden och OMERS Infrastructure. Ni kan läsa mer om Ellevio och vad det kommer att innebära för Er som kund på ellevio.se/hamra.

 

Efter nyår innebär detta att nätfakturan kommer från Ellevio. Hamra Kraft AB kommer tills vidare att fakturera Er för den el ni förbrukar.

 

Vi vill tacka Er för den tid vi har haft Er som kund. Vi är övertygade om att ni som nya nätkunder hos Ellevio kommer att bli nöjda .

 

 Hamra Besparingsskog önskar alla en God Jul och Ett Gott Nytt El-år. 


 Renovering av kraftverk

Renoveringen av kraftverket vid Hamrasjön är nu klar. Generator och växellåda är åter på plats.

 

 

Hamra kyrkaKyrkan byggdes under åren 1870-71 och invigdes 1872.

 

 

 

Besparingsskogen

Besparingsskogen / 2015-11-09

Samarbete med Elektra Nät AB

Från 1 januari 2016 utökas vårt samarbete med Elektra Nät AB.

Arkivet...