Välkommen till Hamra Besparingsskog

2020 års Jordägarstämma och Bolagsstämman i Hamra Kraft AB äger rum på Hamra Vildmarkscenter lördagen den 23 maj kl 1500 


 Renovering av kraftverk

Renoveringen av kraftverket vid Hamrasjön är nu klar. Generator och växellåda är åter på plats.

 

 

Hamra kyrkaKyrkan byggdes under åren 1870-71 och invigdes 1872.

 

 

 

Besparingsskogen

Besparingsskogen / 2015-11-09

Samarbete med Elektra Nät AB

Från 1 januari 2016 utökas vårt samarbete med Elektra Nät AB.

Arkivet...