Allmänningsstyrelsens ledamöter

Ordförande


Urban Olsson, Hamra 2016-2019

Vice ordförande


Per-Åke Persson, Färila 2016-2019

Ledamöter


Hans Hanser, Orsa 2016-2019

Jan Eliasson, Fågelsjö 2018-2021


Kurt-Allan Westlund, Sjöändan 2018-2021

Suppleanter


Ulf Björklund, Sundsvall/Hamra 2018-2021


Lars Nordstrand, Hamra 2016-2019Ingegerd Nyström, Hamra 2016-2019


Håkan Persson, Kilafors 2016-2019

Tommy Olsson Los/Fågelsjö 2018-2021

Revisorer

Karin Bäckström, Thomas Holmgren samt Lise-Lotte Sjöö, ordinarie auktoriserade revisorer från Grant Thornton i Gävle

Revisor suppleanter

Thomas Jungkrans, auktoriserade revisorersuppleant från Grant Thornton i Gävle 
  

Jordägarstämmans ledamöter

Jordägarstämmans ordförande


Halvar Tegell, Stockholm/Hamra

Jordägarstämmans vice ordförande

Elsie-Marie Sävström Björk, Orsa/Tandsjöborg