Personal


Sven-Olov Magnusson, traktorförare


Lars Nordstrand, skog, fastigheter, vägar



Elinor Einarsson, lokalvårda