Nedsatt bärighet på bron vid Västersjön

Trafikverket, enskilda vägar, har nedsatt bärigheten på bron vid Västersjön. Numera gäller
8 tons axeltryck och 10 tons boggietryck.

Bild och text av Rune Dehlén 2011-11-23