Våra vägar


Hamra Besparingsskog har ett stort vägnät bestående av olika typer av vägar. Det finns bidragsvägar, skogsbilvägar, drivningsvägar samt byvägar.


Bidragsvägar

1. Vägen från Hamra till Västersjön samt Snärevägen
2. Tomsvägen
3. Sträckan från väg 310 vid Voxnan, via Malungshed och Björkberg, till Hamrasjödammen.

Byvägar


På Hamra Besparingsskogs höststämma 26 november 2004 antogs en inventeringslista på byvägar, vilka skall vara Hamra Besparingsskogs ansvar att sköta underhållet av. Som principer för vägunderhåll fastlades att vägen går till delägares fastighet samt väg till bystuga och badplats.


Hamra

1. Forsells väg
2. Skolvägen
3. Prästgårdsvägen samt delen
    genom prästgården
4. Kyrkvägen
5. Källhagsvägen
6. V. Bergvägen
7. Eliases väg
8. Buskens väg
9. Stensjösvedjanvägen
10. Nedre Stensjösvedjan
11. Bystugevägen


Sandsjö

1. Gamla byvägen norr 310:an
2. Gamla byvägen mot Skoglunds


Björkberg-Toms

1. Erkersvägen
2. Hudinselatt Toms-Orsa
3. Hudinselatt Orsas väg-gården


Tandsjöborg

1. Näsvägen
2. Kyrkogårdsvägen
3. Gamla landsvägen

 
Sjöändan

1. Höjers väg
2. Kvarnvägen (Zackrissons väg)
3. Gösta Olofssons väg

 
Fågelsjö

1. Mullvägen – Sågvägen (rundväg)
2. Rävholmsvägen


Rullbo

1. Från landsvägen till fastighet Rullbo 15:4