Hur du som konsumet ska gå till väga för att lämna klagomål

  1. Kontakta kontoret. Telefon nummer 0657-350 45 eller info@hamrabesparingsskog.se. Här kan du få hjälp av Lena. 
  2.  Tycker du inte att du fick hjälp går du vidare. Vår ordförande Urban Olsson når du på telefon nummer 070-325 93 18 eller urban@hamrabesparingsskog.se
  3. Nästa steg är vår kundombudsman Ingegerd Nyström. Henne kan ni ta kontakt med om ni är missnöjd eller har andra synpunkter som ni vill ha framförda. Telefonnumret till henne är 0657-351 40. Vill ni inte ringa kan ni skicka ett mail på nystrom@nib.se


 

Elnäts ärenden

  1. Konsument Hälsingland når du på telefon 0771-60 61 00, på info@konsumenthalsingland.se eller www.ljusdal.se 
  2. Konsumeternas energimarknadsbyrå når du på www.energimarknadsbyran.se
    eller telefon nummer 08-522 789 50.
  3. I sista hand får du söka hjälp hos Allmänna reklamationsnämden www.arn.se telefon nummer 08 - 508 860 00 eller Energimarknadsinspektionen www.ei.se telfon nummer 016-16 27 00. 

 

Besparingsskogs och entreprenad ärenden

Länsstyrelsen i Gävleborgs län är kontrollmyndighet över Hamra Besparingsskog. Vill du ha hjälp av dem ringer du telefon 026 - 17 10 00 eller via deras hemsida www.lansstyrelsen.se