Allmänna avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar. 

Allmänna avtalsvillkoren Nät2012K för konsumenter hittar du här.

Allmänna avtalsvillkoren Nät2012N för näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning, hittar du här.

Allmänna avtalsvillkor utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket.