Anslutningsavgift 16 - 25 A

Avstånd 0-200 m
27 625 kr inkl. moms

Avstånd 200-600 m
27 625 kr + 236,25 kr/meter inkl. moms

Avstånd 600-1200 m
122 125 kr + 140 kr/meter inkl. moms

Avstånd 1200-1800 m
206 125 kr + 208,75 kr/meter inkl. moms

Anslutningsavgifter fr.o.m 35 A

Enligt offert.

Tillämpningsbestämmelser

Avgiften grundas på fågelvägsavståndet till närmaste anslutningspunkt

Priserna är enligt Ei:s schablonmetod